Balansirajući ventili (7)

Termostatski ventili (13)

Kuglasti ventili (3)

Miješajući ventili (10)

Radijatorski ventili (16)

Regulacioni ventili (21)

Sigurnosni ventili (4)