DOBRO DOŠLI

u firmu CENTROSOLAR

Sistemi za grijanje zauzimaju jako bitno mjesto u poslovanju Centrosolar d.o.o. Tešanj. Dugogodišnja partnerska saradnja sa svjetski poznatim proizvođačima u oblasti grijanja
osigurava izvrsne poslovne uslove za naše kupce.

PROJEKTOVANJE

Naš stručni tim biće Vam na raspolaganju u cilju pronalaženja optimalnog rješenja s obzirom na namjenu objekta,

PRODAJA

Dugogodišnja distribucija opreme za grijanje, puštanje u pogon i usluge servisa.

UGRADNJA

Nudimo kompletnu ugradnju sistema centralnog grijanja svih snaga. Cijevni razvod (instalaciju) izvodimo bakrenim, čeličnim i polimernim (plastičnim) cijevima.

SERVIS

Kako bi osigurali konstantnu funkcionalnost ugrađenih uređaja, posjedujemo vlastitu servisnu službu sa kontinuiranom edukacijom za sve nove proizvode.

POSLOVNI PARTNERI

ZASTUPNIŠTVA