— Molimo nemojte koristiti adresu za povrat. —

Opći upiti: centrosolar.tesanj@gmail.com
Telefon: +387 (0)32 655 506
Veleprodaja Tešanj: centrosolar.tesanj1@gmail.com
Maloprodaja Jelah: centrosolar.jelah1@gmail.com

Odgovoran za sadržaj prema:

Centrosolar d.o.o.
Patriotske lige broj 56
74260 – Tešanj, BiH

Evropska komisija pruža platformu za online rješavanje sporova (OS). Platformu možete pronaći na https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Nismo ni obavezni ni voljni da učestvujemo u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Odricanje od odgovornosti:

Odgovornost za sadržaj

Sadržaj naših stranica kreiran je s velikom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti da je sadržaj ispravan, potpun ili ažuran. Kao pružatelj usluga, odgovorni smo za vlastiti sadržaj na ovim stranicama u skladu s članom 7, paragraf 1 njemačkog zakona o telemedijima (TMG). Međutim, prema §§ 8 do 10, mi kao pružalac usluga nismo u obavezi da nadgledamo prenete ili pohranjene informacije treće strane ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na nezakonite aktivnosti. Obaveze uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija prema općim zakonima ostaju nepromijenjene. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća samo od trenutka kada je poznato saznanje o konkretnom kršenju zakona. Čim saznamo za bilo kakvo kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti ovaj sadržaj.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove ka vanjskim web stranicama trećih strana, na čiji sadržaj nemamo utjecaj. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za ovaj vanjski sadržaj. Odgovarajući provajder ili operater stranica je uvijek odgovoran za sadržaj povezanih stranica. Povezane stranice su provjerene na moguće kršenje zakona u vrijeme povezivanja. Ilegalni sadržaj nije bio prepoznatljiv u trenutku povezivanja. Međutim, stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije razumna bez konkretnih dokaza o kršenju. Čim saznamo za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takve linkove.

Autorsko pravo

Sadržaj i radovi na ovim stranicama kreirani od strane operatera stranice podliježu švicarskom zakonu o autorskim pravima. Umnožavanje, uređivanje, distribucija i bilo koja vrsta eksploatacije izvan granica autorskih prava zahtijeva pismenu saglasnost dotičnog autora ili kreatora. Preuzimanja i kopije ovog sajta dozvoljeni su samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Ukoliko sadržaj na ovoj stranici nije kreirao operater, poštuju se autorska prava trećih lica. Posebno su sadržaji trećih lica označeni kao takvi. Ukoliko ipak saznate za kršenje autorskih prava, molimo da nas o tome obavijestite. Čim saznamo za kršenje zakona, odmah ćemo ukloniti takav sadržaj.

Privatnost

Naša web stranica se obično može koristiti bez davanja ličnih podataka. U mjeri u kojoj se osobni podaci (npr. ime, adresa ili e-mail adrese) prikupljaju na našoj web stranici, to se uvijek radi na dobrovoljnoj osnovi koliko je to moguće. Ovi podaci neće biti proslijeđeni trećim licima bez vašeg izričitog pristanka.
Napominjemo da prijenos podataka na Internetu (npr. pri komunikaciji putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.
Izričito je zabranjeno korištenje kontakt podataka objavljenih kao dio obaveze impresuma od strane trećih lica za slanje neželjenog reklamnog i informativnog materijala. Operateri sajta izričito zadržavaju pravo da poduzmu pravne radnje u slučaju slanja neželjenih reklama, kao što su neželjene e-poruke.

Posljednje ažuriranje: Septembar 2022

Copyright © CENTROSOLAR.