Instalacije grijanja su vitalni dio svakog objekta. Funkcionalnost instalacije se temelji na detaljnoj pripremi, s posebnim akcentom na sigurnost.
Globalne promjene imaju veliki uticaj i na energetski sektor, svakim danom se nastoji smanjiti eksploatacija energetskih resursa, potičući korištenje obnovljivih izvora energije.
Danas su najviše u primjeni sistemi centralnog grijanja na vlastiti pogon, koristeći ugalj, plin, pelet ili ostale biomase ili standardizovani priključci na gradsku plinsku mrežu.

UGRADNJA CENTRALNOG GRIJANJA

Nudimo kompletnu ugradnju sistema centralnog grijanja svih vrsta. Instalacije izvodimo bakrenim, čeličnim i polimernim (plastičnim) cijevima, također izvodimo adaptacije i izmjene na već postojećim sistemima grijanja. Naši zaposlenici su položili sve potrebne tečaje i majstorske ispite kako bi bili osposobljeni za izvedbu instalacije centralnog grijanja.

Vršimo izvedbu svih vrsta centralnog grijanja:

 • radijatorsko
 • površinsko
 • podno
 • zidno
 • stropno
 • ventilkonvektori
 • konvektori
 • kombinacija

Vršimo izvedbe kotlovnica svih snaga, uključujući i one najvećih snaga. Pri tom ugrađujemo, ovisno o potrebi projekta ili zahtjevu investitora sve vrste kotlova:

 • toplovodni kotlovi
 • kotlovi na biomasu
 • kondenzacijski uređaji
 • uljni kotlovi
 • toplotne pumpe
 • prijenosne kotlovnice
 • gorive ćelije