Prikaži sve 10 rezultate

NEPOVRATNI VENTIL ZA CIRKULACIONE PUMPE KOVINA

Nepovratni ventil je nezamjenjiv element opreme pumpnih stanica, koji osigurava konstantan smjer kretanja medija. Kontrolni ventil za vodu pumpe isključuje