Uprava Firme

Patriotske lige broj 56, 74260 – Tešanj, BiH

 centrosolar.tesanj@gmail.com


 +387 (0)32 655 506

Veleprodaja Tešanj

Patriotske lige br 41, 74260 Tešanj, BiH

 centrosolar.tesanj1@gmail.com


 +387 (0)32 655 596

Maloprodaja Jelah

Husein Kapetana Gradaščevića bb, 74264 Jelah – Tešanj, BiH

 centrosolar.jelah1@gmail.com


 +387 (0)32 663 955