REKONSTRUKCIJA GRIJANJA

HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
BP TUZLA TRANZIT
BP KISELJAK
BP BUĆA POTOK
BP DOBROPOLJE TEŠANJ
BP JAJCE
BP SIMIN HAN
BP ISTOČNO SARAJEVO
BP LUKAVAC
BP HOTONJ
BP VOGOŠĆA
BP VIŠEGRAD
BP BUKVA TEŠANJ

HIFA D.O.O. TEŠANJ
BP SREBRENIK
BP KARUŠE TEŠANJ

IMACO SYSTEMTECHNIK D.O.O.
REKONSTRUKCIJA GRIJANJA HALA 2,3

JP RAD  D.D. TEŠANJ
MONTAŽA GRIJANJA OBJEKTA , VODOVOD I LABORATORIJA

KOMPLETNO GRIJANJE

HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
BP ILIDŽA
BP ZENICA TRANZIT
BP KAKANJ
BP ŽIVINICE
BP SANSKI MOST
BP BIHAĆ
BP GRADAČAC

MADI D.O.O.
GRIJANJE I KLIMATIZACIJA U SVIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU FIRME MADI D.O.O.

HIFA D.O.O.
BP OLOVO
BP TUZLA MILADIJE

FAREX D.O.O.
STAMBENO POSLOVNA ZGRADA MUSALA
STAMBENO POSLOVNA ZGRADA GRIČ
VELEPRODAJA BUGOJNO

SM3 D.O.O.
NOVA HALA PZ BUKVA
NOVA HALA PZ VILLA

AS D.O.O. TEŠANJ
UPRAVA HOLDINGA AS D.O.O. JELAH
OAZA D.O.O. TEŠANJ

LINPAC ALGOJA D.O.O. TEŠANJ

OPĆA BOLNICA TEŠANJ
NOVOGRADNJA PLUĆNI ODJEL PULMOLOGIJE

ELEKTROPRIZMA D.O.O. TEŠANJ

IMACO SYSTEMTECHNIK D.O.O.
KLIMATIZACIJA HALA 1

SLASTIČARNA HAUSTOR

ASCOM D.O.O.

… MNOGE DRUGE PORODIČNE KUĆE.

CJEVOVODI – TOPLOVODI

JP RAD D.D. TEŠANJ
PRIKLJUČAK I UGRADNJA GRIJANJA POMOĆNIM OBJEKTIMA I MONTAŽA PODSTANICE U UPRAVI.

ŠKOLE
OŠ “REŠAD KADIĆ” KRNDIJA
PODRUČNA ŠKOLA PLANJE