Prikaži sve 2 rezultate

ŽICA ZA TVRDI LEM L-CuP6 / 2 mm (kg) FELDER

Bakreni tvrdi lem Cu-Rophos® 94 Za lemljenje bez katalizatora bakreno-bakrenih spojeva u instalaciji ulja, plina i tečnog plina kao i

ŽICA ZA TVRDI LEM L-CuP6 / 2 mm FELDER

Bakreni tvrdi lem Cu-Rophos® 94 Za lemljenje bez katalizatora bakreno-bakrenih spojeva u instalaciji ulja, plina i tečnog plina kao i