Prikazuje se jedan rezultat

ŠINA PERFORIRANA “C” 2m

Prednosti i karakteristike: • C-profil • brza i racionalna montaža i učvršćenje cijevnih trasa • patron otvora na podjednakoj udaljenosti cijelom