savjeti

Toplotna pumpa, velika investicija – još veća ušteda!

Šta su toplotne pumpe?

Toplotne pumpe su uređaji koji imaju sposobnost prenosa energije. Pumpe prenose energiju koju uzimaju iz spoljašnje sredine i prebacuju je u unutrašnjost objekata odnosno na mjesta u kojima je potrebno grijanje ili hlađenje.

Primjetili ste da pumpe u svom imenu imaju kombinaciju dvije sredine, na primjer „toplotna pumpa zrak-voda“. Prva riječ označava energent koji se koristi, a druga je prenosilac energije unutar instalacije.

Kako se dijele i koje vrste toplotnih pumpi postoje?

Kako bi ih jednostavnije razvrstavali prema kriterijumima od opšteg interesa, dijelimo ih:

 • prema „energentima iz prirode – besplatnim energentima“ koje koriste;
 • prema snazi;
 • prema karakteristikama.

Na primjer prema energentima koje koriste (besplatnim/prirodnim) dijelimo ih na:

Kako rade toplotne pumpe?

Procedura je prilično jednostavna. Iz obnovljivog izvora (zemlja, voda, zrak) energija ulazi u isparivač pumpe. Zatim kroz sistem cijevi gas koji je preuzeo energiju ide u kompresor gdje rastu pritisak i temperatura. Sljedeći korak se dešava u zatvorenom sistemu izmjenjivača u kojem toplota gasa prelazi na sistem za grijanje/hlađenje. Nakon što preda toplotu, gas se vraća na svoju prvobitnu temperaturu i ponovo ide u isparivač kako bi proces počeo ponovo.

Možemo Vas uputiti kako da dobijete subvencije i ostvarite značajne uštede prilikom kupovine toplotnih pumpi.

Prednosti toplotnih pumpi:

 • ·         niži troškovi grijanja/hlađenja;
 • ·         jednostavnije održavanje;
 • ·         bezbjednost;
 • ·         nisu štetne po okolinu;
 • ·         mogu da hlade;
 • ·         mogu da služe za grijanje sanitarne vode;
 • ·         niža emisija štetnih gasova;
 • ·         toplotne pumpe su dugotrajnije;
 • ·         instalacija je moguća u bilo koji tip objekta;
 • ·         lako se integrišu sa postojećom instalacijom.

Preporučujemo ThermoFlux toplotne pumpe koje imamo u našem asortimanu. Garantujemo najbolju tehničku podršku i servis.

Kvalitet na prvom mjestu!