grijanje, savjeti

Cirkulaciona pumpa i sistem centralnog grijanja!

Šta su pumpe za centralno grijanje?

Pumpa za centralno grijanje je mali mehanički alat instaliran na Vašem centralnom sistemu grijanja koji se koristi za ubrzanje procesa cirkulacije vruće vode iz kotla na Vaše radijatore i natrag u kotao.

Pumpa je učinkovit alat koji osigurava da se voda kreće oko Vašeg doma prije nego što se ohladi.

Pumpa je uređaj koji se koristi za prebacivanje tekućine, pomiče tekućinu iz područja nižeg pritiska u područje višeg pritiska, a razliku u pritiscima prevladava dodajući energiju sistemu.

Omogućava prenos toplotne energije iz sistema niže temperaturne razine (zemlja, voda,zrak) u sistem više temperaturne razine (centralno grijanje) korištenjem dodatne energije rada pomoću kružnog procesa prikladnog radnog medija.

Prema namjeni razlikujemo:

• Pumpe za grijanje 

Cirkulacione pumpe za grijanje napravljene su za dugi niz godina rada.

Pumpa ne može naštetiti niti jednom elementu centralnog sistema, osim samoj sebi ako radi na prazno odnosno ako kroz nju ne protiče voda.

Cirkulacija vode u sistemu postiže se pomoću toplovodne cirkulacione pumpe.

Pumpe za krugove grijanja zgrade su s elektroničkom regulacijom, što znači da se pumpa automatski prilagođava odabranoj radnoj tački.

Dodatna prednost pumpi je ušteda energije!

Najveća ušteda se postiže pri djelimičnom opterećenju sistema.

Kada temperatura prostorija postigne željenu temperaturu, termostatski radijatorski ventili počinju prigušivati protok vode kroz radijatore čime raste brzina vode u mreži, a s njima i otpori mreže.

Elektronička regulacija pumpe detektira porast otpora te smanjuje dobavu, pri čemu se štedi energija!

U današnje vrijeme kada cijene energenata neprekidno rastu nužno je projektovati energetski što učinkovitije sisteme grijanja.

Stoga cirkulacione pumpe s elektroničkom regulacijom su elementi koji povisuju cijenu investicije, ali su dugoročno gledano isplativi upravo zbog uštede energije koju postižu.

Kako radi pumpa za centralno grijanje?

Pumpe za centralno grijanje su odgovorne za pumpanje tople vode za Vaš centralni sistem grijanja, isporučuju toplu vodu oko Vaše zgrade/kuće od kotla do radijatora i opet natrag u kotao.

Voda koja izlazi iz Vašeg kotla je jako vruća, a prolaženjem kroz cijevi se raspoređuje na Vaše radijatore te gubi toplinu.

Ta toplina dolazi iz pumpanja vruće vode pomoću pumpe koja je odgovorna za grijanje prostorije, a kada se voda u radijatorima ohladi putuje natrag do kotla da ponovi postupak.

Cijela svrha pumpe za centralno grijanje je da ovaj postupak bude što efikasniji i učinkovitiji.

Neke pumpe za grijanje dolaze s brojnim značajkama i pogodnostima koje stvarno mogu pomoći u povećanju učinkovitosti.

Jedna od tih značajki je pumpa s “mokrim” rotorom, odnosno rotirajućim elementom koja je posebno dizajnirana na takav način da osigurava dosljedan pritisak u cijevi.

Velika prednost ove vrste pumpe je što automatski može prilagoditi performanse centralnog sisteme grijanja zavisno o zahtjevima sistema što može uveliko smanjiti troškove rada Vašeg centralnog grijanja.

Većina pumpi sastoji se od šest jednostavnih komponenti:

1. Ulaz vode

Područje u kojem vruća voda ulazi u pumpu. Promjer ulaza vode određuje maksimalnu brzinu protoka Vaše pumpe.

2. Izlaz za protok vode

To je područje u kojem vruća voda pod pritiskom izlazi iz pumpe i putuje oko Vašeg centralnog sistema grijanja. Promjer otvora vode određuje maksimalnu brzinu protoka Vaše pumpe.

3. Podešavanje tlaka pumpe

Kotačić za podešavanje tlaka je elektronička komponenta pumpe koja omogućuje povećanje tlaka vode u vašem centralnom sistemu grijanja. Ako ustanovite da određeni radijatori ne dobijaju potrebnu toplinu, jednostavno povećajte tlak pomoću regulatora za podešavanje.

4. Vijak za ispuštanje pumpe

Ako utvrdite da pumpa ne radi ispravno, onda je jedan od uobičajenih razloga da su mjehurići zraka zarobljeni unutar pumpe. To sprečava rotore da pravilno rade i mogu uzrokovati lupanje ili neobičnu buku. Vijak za ispuštanje pumpe pomaže vam da ispustite zrak iz sistema.

5. Električne veze

Možete upravljati električnom konfiguracijom pumpe. Pročitajte upute proizvođača prije upotrebe.

6. Kabal za napajanje električnom energijom

Mjesto gdje trebate spojiti pumpu na napajanje strujom.

Gdje se nalazi pumpa za centralno grijanje?

Svaki dom je drugačiji, a mjesto Vaše pumpe za centralno grijanje određuje se prema mjestu kotla ili stručnosti vodoinstalatera koji ju instalira.

Jedna od sjajnih stvari o pumpama za centralno grijanje je da koriste samo električnu energiju kada uključujete centralni sistem grijanja.

Na taj način Vam pumpa štedi novac i zaustavlja gubitak električne energije.

Koliki je vijek trajanja pumpe za centralno grijanje?

Sve pumpe za centralno grijanje većinom dolaze s garancijom, a obično potraju i duže od garancije.

Garancija znači da će toliko dugo pumpe biti u vrhunskom stanju. 

Većina pumpi ima vijek trajanja duži od 10 godina!

Kako odabrati ispravnu veličinu pumpe za centralno grijanje?

Odabir prave pumpe za grijanje privatne kuće garantuje učinkovito funkcionisanje sistema grijanja i istodobno osigurava ekonomičan protok električne energije.

Glavno je izabrati ispravnu pumpu za veličinu Vašeg doma.

Pumpa se instalira u cjevovod kako bi se osiguralo da se sve prostorije u kući zagrijavaju ravnomjerno i što je brže moguće kada je uključen sistem grijanja. 

Ukoliko imate izrazito lošu izolaciju na kući, predlažemo Vam da izaberete veću pumpu.

U većini slučajeva potreban Vam je vizuelni pregled cijevi, vrsta i model grijanja, vrsta radijatora, veličina kotla, indikator temperature udobnosti, broj soba u kući i ukupnoj površini, tip rashladne tekućine i tako dalje.

Dakle, najbolje se prvo posavjetovati sa stručnjakom.

Kada odredite sve te karakteristike, možete odabrati pumpu koju ćete instalirati u Vaš dom.

Pobrinite se da Vam kuća pruži toplinu ove zime.

Pravim odabirom pumpe možete uštedjeti novac na računu za električnu energiju, osiguravajući da Vaš sistem grijanja radi maksimalnom učinkovitošću.